Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Laskurahoitus, kuten laskujen myynti, muuttaa myyntisaamiset ja laskut rahaksi

Muuta yrityksesi myyntisaamiset ja laskut nopeasti rahaksi

Laskurahoitus, kuten laskujen myynti, muuttaa myyntisaamiset ja laskut rahaksi

Muuta yrityksesi myyntisaamiset ja laskut nopeasti rahaksi

Laskujen myynti rahoitusyhtiölle

Laskurahoitus on kätevä ja turvallinen tapa muuttaa laskut rahaksi, sillä se perustuu jo tapahtuneeseen myyntiin tai työsuoritteeseen – sovittu hinta on ehkä jo reskontrassakin, mutta sitä ei ole vielä laskutettu ja maksu tapahtuu vasta laskun maksuehdon puitteissa. Toisin sanoen: laskurahoituksella yritys saa omat myyntisaatavansa, mutta nopeammin.

Laskujen myynti toimii käytännössä niin, että yritys alkuun ottaa yhteyttä rahoitusyhtiöön. Yhteydenoton ja alustavien keskusteluiden jälkeen rahoitusyhtiö tekee yritykselle tarjouksen palvelusta – kun tarjous on hyväksytty, solmitaan rahoitusyhtiön ja yrityksen välille puitesopimus, joka koskee laskusaatavarahoitusta. Puitesopimus ei velvoita yritysasiakasta käyttämään palvelua, vaan yhteistyö alkaa siitä, että yritys myy laskun rahoitusyhtiölle. Yhteistyön käynnistyttyä yritys voi hyödyntää laskusaatavarahoitusta aina halutessaan ja tarpeen mukaan.

Yritys voi toimittaa rahoitettavat laskut rahoitusyhtiölle helposti verkkolaskuna. Kun rahoitusyhtiö ostaa laskun yritykseltä, lähtee yrityksen asiakkaalle rahoitusyhtiön lasku maksettavaksi. Rahoitusyhtiö vähentää alkuperäisestä laskusta palvelukulut, kuten rahoitusprovision, ja maksaa loput laskun summasta heti asiakkaansa tilille. Tämän jälkeen yrityksen asiakas maksaa laskun rahoitusyhtiölle, sovitun maksuajan puitteissa. Näin toimeksiantaja-asiakas saa laskut rahaksi heti, kun taas loppuasiakas maksaa laskun sovitun maksuajan mukaan.

Lainaan tai yritysluottoon verrattuna laskurahoitus on selkeä ja varma vaihtoehto jatkuvaan rahoitukseen, sillä se ei edellytä takaisinmaksua. Luonnollisesti se kuitenkin on riippuvainen myynnistä ja sikäli voi olla hyvä sen rinnalla pitää täydentävänä palveluna myös yritysluottoa, kuten Svean yrityslimiittiä.

Näin laskujen myynti rahoitusyhtiölle toimii

Yhteydenotto

Yritys ottaa yhteyttä rahoitusyhtiöön, joka tekee tarjouksen laskurahoituspalvelusta.

Tarjous

Hyväksytyn tarjouksen jälkeen tehdään puitesopimus.

Laskut rahaksi

Asiakas voi myydä haluamansa laskut rahoitusyhtiölle, ja siten saada avoimet myyntisaamiset heti tilille.

Mitä on laskurahoitus?

Laskurahoitus on käsite ja erilaisten palveluiden kokonaisuus, joka kattaa erilaiset myyntisatavien rahoitusratkaisut. Tunnetuimmat ja yleisimmät laskurahoituksen ratkaisut ovat factoring ja laskujen myynti. Yhdistävää on se, että yrityksen tavoitteena on saada laskut rahaksi nopeammin, kuin mitä asiakkaat ne maksavat.

Myyntisaamiset rahoitetaan usein siksi, että yrityksellä on yksinkertainen tarve saada kassa kiertämään nopeammin, eli saatavina odottavat rahat heti tilille. Laskusaatavarahoitus parantaa yrityksen maksuvalmiutta, mikä voi helpottaa niin juoksevien kulujen kuin satunnaiserien hoitamista. Lisäksi laskurahoitusta voi myös hyvin käyttää hankintojen ja investointien tukena.

Yritysrahoitus: Factoring rahoitus vai laskujen myynti?

Factoring- ja laskujen myynti ovat laskurahoituspalveluita, joiden perusidea on sama: yritys saa rahat myyntisaamisistaan nopeammin, joko myymällä laskut rahoitusyhtiölle tai ottamalla lainaa myyntisaataviaan vastaan - eli käyttämällä rahoitusyhtiön factoringpavelua. Yleisesti ottaen factoring voi sopia paremmin silloin, kun yritykselle sopii siirtää kaikki myyntisatavat rahoitettavaksi, ja laskujen myynti taas silloin, kun laskuja myydään yksittäin, enemmän projektiluontoisesti tai tarpeen mukaan.

Laskurahoituspalveluita hyödyntämällä yritys saa nopeasti ja varmasti käyttöön myyntisaamisiin sidotun pääoman, jonka voi hyödyntää esimerkiksi kehitystyössä, tuotannossa tai myynnissä.

Factoring-rahoituksen edut

Suurin ero factoringin ja laskujen myynnin välillä on se, että factoringissa yritys saa luottoa myyntisaataviaan vastaan, kun taas laskujen myynnissä lasku, josta on vähennetty kulut, tilitetään heti asiakkaalle. Factoringissa luottoriski on useimmiten yrityksellä, kun taas laskujen myyntiin kuuluu usein myös se, että rahoitusyhtiö kantaa laskujen luottoriskin.

Hallinnolliset säästöt ja halu hyödyntää laskurahoitusta jatkuvasti ovat hyviä syitä factoringpalvelun valitsemiseen. Factoring onkin laskujen myyntiin verrattuna enemmän hallinnointipalvelu, jonka puitteissa rahoitusyhtiö hoitaa myyntisaamisten elinkaaren alusta loppuun. 

Lue lisää aiheesta blogistamme: Kenelle factoringrahoitus sopii?

Laskujen myynnin edut

Laskujen myynti on factoringia sopivampi ratkaisu silloin, kun yritys itse haluaa vapaasti päättää mitkä laskut se haluaa myydä. Laskujen myynti -palvelun puitteissa yrityksellä on siis vapaus valita, myykö se useita laskuja, vai ainoastaan jonkun tietyn laskun. 

Laskujen myynnin avulla kassavaihtelua voidaan tasapainottaa tehokkaasti. Sesonkivaihtelut ja epätasainen kassavirta ovatkin ongelmia, jotka nykyään koskevat yhä useampia yrityksiä, johtuen asiakkaiden vaatimista, yhä pidemmistä maksuajoista. Myymällä laskuja rahoitusyhtiölle yritys saa avoimet myyntisaatavat tililleen nopeasti, ja siten kassavaihtelun haltuun helposti. Lisäksi laskujen myynti pienentää yrityksen luottoriskiä, sillä useimmiten myös laskun luottotappioriski siirtyy rahoitusyhtiölle laskun myynnin yhteydessä.

Lue lisää aiheesta blogistamme: Miksi laskujen myynti kannattaa?

Yksittäisen laskun myyminen rahoitusyhtiölle

Laskurahoitus on siitä erittäin joustava rahoitustapa, että yritys voi itse valita, mikäli haluaa siirtää kaikki laskunsa rahoitettavaksi, vai haluaako ainoastaan myydä yksittäisiä laskuja. Kun puitesopimus rahoitusyhtiön kanssa on tehty, voi yritys vapaasti valita, mitkä laskut se haluaa myydä. Myös yksittäisen laskun voi myydä – rahoitus on siis käytettävissä hyvin joustavasti yrityksen tarpeiden mukaan.

Puitesopimus on hyvä solmia jo hyvissä ajoin ennen kuin mahdollinen rahoitustarve ilmenee, jotta yksittäisenkin laskun myynti sujuu kätevästi. Näin yritys voi myydä laskuja rahoitusyhtiölle aina kun on tarve.

Lue lisää laskujen myynnistä

Factoring, myyntisaatavakannan kierto

Factoringrahoitus on samaan aikaan sekä rahoitus- että hallinnointipalvelu. Taloudenhallinnon osa-alueiden ulkoistaminen esimerkiksi factoringin avulla rahoitusyhtiölle on kannattavaa, sillä se säästää yritykseltä aikaa ja kustannuksia. Samalla yritys pystyy täysin keskittymään omaan ydinosaamiseensa.

Factoringpalveluun kuuluu usein se, että rahoitusyhtiö hoitaa myyntilaskujen rahoituksen, laskutuksen, reskontran, maksumuistutusten lähettämisen sekä perinnän. Parhaiten se sopii toimialoille, joissa on selkeät tavaroiden tai palveluiden toimitukset. 

Lue lisää factoringrahoituksesta

Laskurahoituksen hinta: milloin laskujen myynti kannattaa?

Nopean kasvun tai myyntisesongin aikaan yrityksissä havaitaan usein tilanne, jossa huomattava osa yrityksen varoista makaa reskontran myyntisaatavissa. Tilanne on erityisen haasteellinen, mikäli yritys samaan aikaan tarvitsisi rahoitusta toimintansa kehittämiseen.

Laskujen myynti on keino, jonka avulla sesonkipainotteisen ja epätasaisen tilauskannan omaava yritys pystyy tasoittamaan yrityksen omia rahavirtoja. Samalla rahoituksen suunnittelu helpottuu ja luottotappioriski pienenee. Lisäksi laskujen myyntiin liittyy kirjanpidollisia etuja. Myyntisaamiset eivät tuota taseessa ja tästä syystä laskurahoitus on tapa lisätä yrityksen käteisvarojen määrää ennen tilinpäätöstä.

Laskurahoitus pienentää yrityksen luottoriskiä

Laskurahoitukseen voi usein kuulua myös se, että rahoitusyhtiö kantaa laskujen luottoriskin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laskun luottoriski myydään rahoitusyhtiölle. Yritykselle tämä varmistaa sen, että tehdystä työstä saa maksun, vaikka asiakkaalle tulisi vakaviakin maksuvaikeuksia.

Luottoriskin siirryttyä rahoitusyhtiölle on saatavan kotiuttaminen rahoitusyhtiön työ, eikä yrityksen tarvitse enää huolehtia laskusta. Yrityksen luottoriski pienenee, eikä yrityksen tarvitse enää valvoa eräpäiviä eikä hoitaa myytyjen saatavien perintää.

Laskurahoitus nopeuttaa kassan kiertoa

Asiakkaiden vaatimat yhä pidemmät maksuajat hidastavat monen yrityksen kassan kiertoa. Siksi laskurahoitus on oiva ratkaisu, joka mahdollistaa sen, ettei yritysten tarvitse odottaa saataviaan pitkän aikaan, kuten pisimmillään jopa 90 päivää, vaan rahat saa heti käyttöön.

Laskujen myynti on lisäksi yritykselle sekä keino parantaa omaa maksuvalmiuttaan, että tapa nopeuttaa pääoman kiertoa. Näin ollen yritys voi myös ennustaa kassavirran kulun paremmin.

Laskurahoituksen hinta

Laskurahoituksen hinta vaihtelee valitun ratkaisun ja rahoitusyhtiöiden välillä. Yleensä hinta muodostuu laskusta vähennettävästä sopimuksen mukaisesta rahoitus- tai ostoprovisiosta, joka määritellään asiakaskohtaisesti.

Laskurahoituksen hintaan vaikuttaa laskun arvo ja maksuehto. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että mitä lyhyempi laskun maksuehto, eli maksuaika on, sitä pienempi on laskusta veloitettava provisio tai kulu.

Laskurahoitus on joustava yritysrahoitusmuoto, joka parhaimmillaan säästää yritykseltä sekä aikaa että kustannuksia, kun yrityksen ei tarvitse huolehtia myyntisaamisista itse.

Laskun myynti perintätoimistolle

Laskurahoituksella yritys voi saada rahoitusta avoimia myyntisaamisia vastaan – jo erääntyneitä laskuja ei voida laskusaatavarahoituksella rahoittaa. Jos yrityksellä on tarpeena saada kotiutettua jo erääntyneitä saatavia, on saatavien perintä oikea ratkaisu.

Tutustu perintäpalveluumme yrityksille

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä.

Kuinka voimme auttaa yritystäsi menestymään?

Yritysmyynti

Saitko laskun tai perintäkirjeen tai haluatko kysyä lainasta?

Asiakaspalvelu auttaa