Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Laskujen myynti

Ota käyttöön joustava laskurahoituspalvelu ja myy haluamasi laskut meille.

Laskujen myynti

Ota käyttöön joustava laskurahoituspalvelu ja myy haluamasi laskut meille

Myy laskusi meille

Laskujen myynti rahoitusyhtiölle on helppo tapa saada yrityksen myyntilaskut rahaksi, eli laskusaatavissa odottavat varat heti käyttöön. Laskujen myynti -palvelun avulla yrityksen ei tarvitse odottaa laskun erääntymistä, vaan rahoitetun laskun summan saa heti tilille.

Laskujen myynti on yrityksille suunnattu rahoituspalvelu, ja se kuuluu laskurahoituspalveluiden kokonaisuuteen. Laskurahoitus on yleinen käsite, joka tarkoittaa yksinkertaisuudessaan, ja nimensä mukaisesti sitä, että yrityksen laskut rahoitetaan rahoitusyhtiön toimesta. Laskujen rahoitus toteutetaan yleensä joko ostamalla laskuja yritykseltä, tai tarjoamalla luottoa laskusaatavia vastaan factoringpalvelun puitteissa.

Siinä missä factoringrahoitusta käyttävä yritys siirtää koko laskutuksensa rahoitusyhtiölle, ja saa luottoa osasta laskusaataviensa arvoa vastaan, on laskujen myynti usein joustavampi ratkaisu. Laskujen myynti antaa yritykselle vapauden valita mitkä laskut halutaan myydä ­– kaikkia laskuja ei siis tarvitse siirtää rahoitusyhtiölle rahoitettavaksi.

Kun me ostamme laskun yritykseltä, tarkoittaa se laskun siirtymistä meille kokonaisuudessaan ja heti ­– yritys saa siis laskusaatavan tililleen heti laskun myynnin yhteydessä. Voimme lisäksi ottaa laskun luottoriskin itsellemme, jolloin laskusta ei ole huolta siinäkään tapauksessa, että sen maksu viivästyy.

Laskujen myynti nopeuttaa saatavien kotiutumista, mikä helpottaa oleellisesti satunnaiserien ja juoksevien kulujen hoitamista – erityisesti jos yrityksen asiakkailla on pitkät maksuajat. Kun laskuista saa rahat heti tilille, voi yrityksen resursseja hyödyntää tarpeen mukaan kasvuun ja hankintojen tekemiseen. 

Mitä laskuja voi myydä

Mitä laskuja voi myydä?

Laskujen myynti on siitä erittäin joustava rahoitusratkaisu ja palvelu, että voit vapaasti valita mitkä laskut haluat myydä. Laskujen osto -palveluiden ehdoissa, hinnoissa ja käsittelyajoissa on pieniä eroja palveluntarjoajasta riippuen. Yleisesti ottaen laskujen myynti, eli meidän näkökulmastamme laskujen ostaminen, onnistuu, kun kyseessä on erääntymätön lasku , ja kun ostaja, eli laskunsaaja on kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yhdistys, jolla on luottoluokitus kunnossa.

Laskujen myynti kirjanpidossa

Kirjanpitokäsittely on laskujen myynnin osalta melko yksinkertaista: myyntisaamiset, eli laskut myydään rahoitusyhtiölle, joka maksaa hyväksytyistä laskuista tietyn, sovitun osuuden, ja saa siten myyntisaatavat omaisuudekseen. Laskujen osto -palvelun puitteissa myydyt laskut poistuvat yrityksen taseesta, ja täten myyntisaamisten kiertoaika lyhenee ja yrityksen taseen saamiset pienenevät.

Myyntisaamisten myynti kirjataan kirjanpitoon niin, että myyntisaamisia on myyty rahoitusyhtiölle ja niistä saadaan sovittu osuus. Kirjaukset tehdään per pankkitili myyntisaamisiin ja muihin rahoituskuluihin. Laskujen osto -palvelu on arvonlisäverollista palvelua. Kirjanpitolautakunta on lausunnossaan 1444/1997 linjannut, että tuloslaskelmassa ja taseessa myyntisaatavien myynnistä maksetut palkkiot merkitään ryhmään ”Rahoitustuotot ja kulut” kohtaan ”Muut rahoituskulut”.

Laskujen myyminen vaikuttaa positiivisesti taseeseen. Rahoitetut myyntilaskut ovat poistuneet laskuja myyvän yrityksen taseesta maksun, eli rahoituksen yhteydessä, ja näkyvät yrityksen tilinpäätöksen taseessa ainoastaan pienentyneinä myyntisaatavina.

Laskurahoituksen hinta

Laskujen myynti on yritysrahoituksen palvelu, jonka käytöstä yritys maksaa palveluntarjoajalle. Ottamalla laskurahoituspalvelun, kuten laskujen myynnin, käyttöön yritys saa laskut rahaksi nopeasti ja helposti. Laskujen ostosta veloitetaan yleensä palkkio provisiona laskun loppusummasta. Laskujen myynti -palvelun hinta, eli provision määrä, riippuu mm. laskun summasta ja valitusta maksuajasta.

Laskurahoituspalveluiden vertailu on monen laskujen myyntiä harkitsevan agendalla, sillä markkinoilla on paljon erilaisia toimijoita, jotka tarjoavat laskut rahaksi -tyylisiä ratkaisuja. Vertailussa kannattaa kiinnittää erityistä huomioita oman yrityksen tarpeisiin - palvelun hinta, eli provisio, on yksi tärkeä tekijä. Sitä suurempi painoarvo kannattaa kuitenkin vertailussa laittaa sopivalle maksuajalle, mahdollisesti vaadittaville vakuuksille tai takauksille ja näiden luonteille, sekä palvelun ehdoille ja muille kuluille. Myös rahoittajan luotettavuus ja palvelutaso kannattaa huomioida, jotta maksamalleen hinnalle saa kaikin puolin vastinetta ja omia tarpeita vastaavan palvelun.

Huomioi nämä, kun vertailet eri toimijoiden laskurahoituspalveluja:

  • Maksuaika, ehdot ja kulut
  • Tarvitaanko vakuuksia ja takauksia
  • Rahoittajan palvelutaso ja joustavuus
laskurahoituksen hinta

Laskujen osto

Laskujen osto, eli laskujen myyminen rahoitusyhtiölle, on yksinkertainen ja ripeä tapa rahoittaa yrityksen toimintaa. Kun myyt laskusi meille, saat rahat laskuista tilille nopeasti ja vaivattomasti, ilman että tarvitset rahoitusta varten vakuuksia taikka takaajia.

Laskun myynti meille onnistuu, kun palvelun käytöstä on solmittu puitesopimus. Sopimus tarjoaa puitteet laskujen myynnille, mutta ei velvoita yritystä myymään laskuja – yritys saa aina vapaasti valita mitkä laskut meille haluaa myydä. Ennen sopimuksen solmimista keskustelemme kanssasi yrityksesi tarpeista ja teemme tarjouksen sinulle sopivasta ratkaisusta. Kun tarjous on hyväksytty ja sopimus solmittu, voi meidän osaltamme laskujen ostaminen alkaa. Sinulle laskujen myyminen onnistuu tämän jälkeen vaivattomasti.

Lue blogista miten yrityksen laskujen myynti tapahtuu käytännössä.

Laskujen osto -palvelun sijasta joskus myös laajempi laskurahoituksen palvelu voi olla hyvä vaihtoehto. Factoring-rahoitus on paitsi laskujen rahoittamista, myös hallinnollinen palvelu, jonka puitteissa rahoittaja hoitaa laajemmin laskun hallinnollista puolta reskontrasta alkaen.

Myy laskusi meille näin

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin teemme sinulle ei-sitovan rahoitustarjouksen

Tarjous hyväksytty

Kun tarjous on hyväksytty ja sopimus tehty, voit myydä meille laskuja ja saat myyntilaskut rahaksi

Lähetä laskut verkkolaskuina

Lähetä myytävä lasku meille verkkolaskuna. Tarkistamme laskun, vähennämme palvelukulut ja maksamme loppusumman tilillesi

Yksittäisen laskun myynti

Laskujen myynti on yritysrahoituspalveluna moneen tilanteeseen sopiva, sillä sen puitteissa yritys voi valita, mitkä laskut haluaa myydä. Laskuja voi myydä satunnaisesti ja myös yksittäisen laskun myynti onnistuu helposti.

Jos tuntuu siltä, että silloin tällöin voisi olla tarve yksittäisen laskun myymiselle, kannattaa harkita laskujen myynti -palvelusta sopimista jo nyt. Laskun myyminen on nopea ja joustava tapa muuntaa lasku rahaksi, mutta siihen kannattaa silti varautua jo ennakolta. Yksittäisen laskun myynti käy kätevimmin silloin, kun palvelusta on jo valmiiksi olemassa puitesopimus.

Laskujen myyminen

Koska laskujen myyminen ei sido yrityksen koko saatavakantaa ja reskontraa rahoittajaan, tarjoaa se erinomaista joustavuutta. Solmimalla sopimuksen laskujen myynnistä kanssamme, saa yritys mahdollisuuden laskujen myyntiin, mutta päättää silti itse mitkä laskut myy.

Myyntisaatavien myynti on kannattavaa useasta eri syystä. Myymällä laskut rahoitusyhtiölle yrityksen myyntisaatavat saadaan muutettua nopeasti kassavirroiksi. Samalla vapautuu käyttöpääomaa. Halutessaan asiakas voi myydä meille isompia kertalaskuja, tietyn projektin tai asiakkaan laskutuksen, tai satunnaisesti tarpeen mukaan silloin, kun rahaa tarvitaan liiketoimintaan. Toki on myös mahdollista myydä kaikki myyntisaatavat.

Lue lisää aiheesta blogistamme: Miksi yrityksen laskujen myynti kannattaa?

Laskun myynti perintätoimistolle

Laskun myynti perintätoimistolle

Laskurahoitus onnistuu laskuille, jotka eivät vielä ole erääntyneet. Jos yrityksen myyntisaatavat ovat jo erääntyneet, ja ne tulisi saada kotituettua, on perintä siihen sopiva ratkaisu.

Tutustu perintäpalveluumme yrityksille