Laskurahoitus:

Laskujen myynti

Kiinnostaako laskujen myynti?

Jätä yhteydenottopyyntö

Laskujen myynti on joustavin laskurahoituksen muoto


Laskut rahaksi laskujen myynnillä

Laskujen myynti rahoitusyhtiölle on hyvin joustava tapa saada yrityksen laskusaatavissa odottavat varat heti käyttöön. Laskunsa myyvä yritys saa koko laskun summan heti tilille, eikä laskusta tämän jälkeen ole huolta – useimmissa tapauksissa me kannamme myös laskun luottoriskin. Erilaisista laskurahoituksen ratkaisuista laskujen myynti on se suoraviivaisin ja helpoin.

Laskun myynti rahoitusyhtiölle on helppoa

Siinä missä factoringrahoitusta käyttävä yritys siirtää koko laskutuksensa rahoitusyhtiölle ja saa luottoa osasta laskusaataviensa arvoa vastaan, on laskun myynti usein joustavampi ratkaisu. Kun me ostamme laskun yritykseltä, tarkoittaa se laskun siirtymistä kokonaisuudessaan meille heti – yritys saa siis koko laskusaatavan tililleen heti. Voimme lisäksi ottaa laskun luottoriskin itsellemme, jolloin laskusta ei ole huolta siinäkään tapauksessa, että sen maksu viivästyy.

Aivan kuten muutkin laskurahoituksen ratkaisut, myös laskujen myynti nopeuttaa saatavien kotiutumista. Se taas helpottaa oleellisesti satunnaiserien ja juoksevien kulujen hoitamista – erityisesti jos yrityksen asiakkailla on pitkät maksuajat. Usein laskurahoitusta käytetään myös hankintojen tekemiseen.

Lue blogista miten yrityksen laskujen myynti tapahtuu käytännössä.

 

Laskujen myynti – joustavin laskurahoitus

Koska laskujen myynti ei sido yrityksen koko saatavakantaa ja reskontraa rahoittajaan, tarjoaa se erinomaista joustavuutta. Solmimalla sopimuksen laskujen myynnistä kanssamme, saa yritys mahdollisuuden laskujen myyntiin, mutta päättää silti itse mitkä laskut myy.

Myyntisaatavien myynti on kannattavaa useasta eri syystä. Myymällä laskut rahoitusyhtiölle yrityksen myyntisaatavat saadaan muutettua nopeasti kassavirroiksi. Samalla vapautuu käyttöpääomaa. Halutessaan asiakas voi myydä meille isompia kertalaskuja, tietyn projektin tai asiakkaan laskutuksen, tai satunnaisesti tarpeen mukaan silloin, kun rahaa tarvitaan liiketoimintaan. Toki on myös mahdollista myydä kaikki myyntisaatavat.

Yksittäisen laskun myynti

Jos tuntuu siltä, että silloin tällöin voisi olla tarve yksittäisen laskun myymiselle, kannattaa harkita laskujen myynti -palvelusta sopimista jo nyt. Laskujen myynti on nopea ja joustava tapa muuntaa laskut rahaksi, mutta siihen kannattaa silti varautua jo ennakolta. Yksittäisen laskun myynti käy kätevimmin silloin, kun palvelusta on jo valmiiksi puitesopimus.

Kattava vaihtoehto: Factoring

Laskujen osto -palvelun sijasta myös laajempi laskurahoituksen palvelu voi olla hyvä vaihtoehto. Factoring-rahoitus on paitsi laskujen rahoittamista, myös hallinnollinen palvelu, jonka puitteissa rahoittaja hoitaa laajemmin laskun hallinnollista puolta reskontrasta alkaen. Lue lisää factoringista.

Mitä laskuja voi myydä?

Laskurahoitus on erittäin joustava palvelu, sillä voit aina valita mitkä laskut haluat myydä. Laskujen osto -palveluiden ehdoissa, hinnassa ja käsittelyajoissa on pieniä eroja palveluntarjoajasta riippuen. Yleisesti ottaen me hyväksymme

  • erääntymättömät laskut,
  • joiden saaja on kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yhdistys,
  • joilla on luottoluokitus kunnossa

Laskurahoituksen hinta – mitä palvelun käyttö maksaa yritykselle?

Laskujen rahoittaminen myymällä saatavat on palvelu, josta laskuja myyvä yritys maksaa palveluntarjoajalle. Ottamalla laskurahoituspalvelun käyttöön yritys saa laskut rahaksi nopeasti ja helposti. Laskujen myynti -palvelun palkkio veloitetaan yleensä provisiona laskun loppusummasta. Laskurahoituksen kustannus, eli provision määrä, riippuu mm. laskun loppusummasta ja valitusta maksuajasta.

Laskurahoituspalveluiden vertailu on monen laskujen myyntiä tai factoringia harkitsevan agendalla, sillä markkinoilla on paljon erilaisia toimijoita, jotka tarjoavat laskut rahaksi -tyylisiä palveluita. Vertailussa kannattaa kiinnittää erityistä huomioita oman yrityksen tarpeisiin, kuten sopivaan maksuaikaan, sekä mahdollisesti vaadittaviin vakuuksiin ja palvelun kustannuksiin.

Laskujen myynti ja kirjanpito

Kirjanpitokäsittely on saatavien myynnissä melko yksinkertaista: laskujen myynti tarkoittaa sitä, että myyntisaamiset myydään rahoitusyhtiölle, joka maksaa hyväksytyistä laskuista tietyn, sovitun osuuden ja saa siten saatavat omaisuudekseen. Laskurahoituksen puitteissa myydyt laskut poistuvat yrityksen taseesta, ja täten myyntisaamisten kiertoaika lyhenee ja yrityksen taseen saamiset pienenevät.

Myyntisaamisten myynti kirjataan kirjanpitoon niin, että myyntisaamisia on myyty rahoitusyhtiölle ja niistä saadaan sovittu osuus. Kirjaukset tehdään per pankkitili myyntisaamisiin ja muihin rahoituskuluihin. Laskujen ostopalvelu on arvonlisäverollista palvelua. Kirjanpitolautakunta on lausunnossaan 1444/1997 linjannut, että tuloslaskelmassa ja taseessa myyntisaatavien myynnistä maksetut palkkiot merkitään ryhmään ”Rahoitustuotot ja kulut”, kohtaan ”Muut rahoituskulut”.

Laskujen myynti vaikuttaa positiivisesti taseeseen. Rahoitetut myyntilaskut ovat poistuneet laskuja myyvän yrityksen taseesta maksun, eli rahoituksen yhteydessä, ja näkyvät yrityksen tilinpäätöksen taseessa ainoastaan pienentyneinä myyntisaatavina.