Laskurahoitus:

Factoring-rahoitus

Kiinnostaako factoring?

Jätä yhteydenottopyyntö

Factoring on myyntisaatavien kätevä rahoitustapa


Myyntisaatavien rahoitus factoringilla

Factoring on rahoituspalvelu, jonka avulla yrityksen myyntisaatavissa odottavat varat saadaan heti käyttöön. Kansainvälisesti factoring mielletään usein yleiskäsitteenä kaikille laskurahoituksen eri muodoille, joissa myyntisaatavia rahoitetaan joko niitä ostamalla, tai niin että ne toimivat rahoituksen vakuutena.

Factoringissä rahoitusyhtiö ottaa laskutuksen hallinnoitavakseen, kun yrityksen koko laskutus kiertää rahoitusyhtiön kautta – factoringrahoitus on siis tapa paitsi rahoittaa laskut ja kotiuttaa laskusaatavat nopeammin, myös palvelu, joka vapauttaa esimerkiksi yrityksen henkilöstöresursseja muulle työlle.

Siinä missä laskusaatavien ostossa rahoittaja nimenmukaisesti ostaa laskut, on factoring rahoituspalvelu, jossa myyntisaatavia vastaan myönnetään luottoa osasta myyntisaatavien arvosta heti. Loppuosan yritys saa loppuasiakkaan maksettua laskunsa. Useimmiten factoringrahoitusta varten ei vaadita muita vakuuksia myyntisaatavien sekä mahdollisen henkilötakauksen lisäksi – näin yrityksellä ei tarvitse olla reaalivakuuksia käytettävissä tätä laskurahoitusmuotoa varten.

Kuten muutkin laskurahoituspalvelut, nopeuttaa myös factoringrahoitus varojen kotiutumista – tämä helpottaa yrityksen juoksevien kulujen maksamista, investointien tekemistä ja myös satunnaisten erien hoitamista.

Factoringpalvelu – enemmän kuin rahoitus

Factoring on rahoittamisen ohella myös tapa saattaa laskut hallinnoitaviksi, jolloin yrityksen ei tarvitse miettiä laskutusta ja reskontraa eikä saataviensa elinkaarta. Myös myyntisaatavien maksuvalvonta ja perintä siirtyvät factoringrahoituksessa rahoittajalle. Kannattaa toki kiinnittää huomiota siihen, että factoringrahoittajalla on hyvä perintäkumppani tai perintää hoitava konserniyritys. Oma perintäyhtiö samassa konsernissa takaa yleensä parhaan lopputuloksen ja saumattoman palvelun niin laskujaan rahoitukseen siirtäneelle yritykselle, kuin myös loppuasiakkaalle.

Parhaimmin factoring sopii yrityksille ja toimialoille, joilla on selkeät tavaroiden tai palveluiden toimitukset sekä halu jatkuvalle laskurahoitukselle ja myyntisaatavien rahoitukselle. Factoring on kuitenkin myös keino tasata kassavaihtelua esimerkiksi sesonkien välillä sekä huolehtia siitä, että yritys saa laskut rahaksi – aina yhtä kätevästi.

Factoring sopii yritykselle joka:

  • laskuttaa tasaisesti,
  • laskuttaa paljon, ja
  • haluaa tehostaa liiketoimintaa ja siten ulkoistaa laskujen hallinnoinnin.

Factoringin hyödyt

Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet viime vuosina. Pidentynyt myyntisaamisten kiertoaika vaikuttaa suoraan yrityksen kassavaihteluun, maksukyvykkyyteen ja toimintaan. Factoring on hyvä keino yritykselle lyhentää saamisten kiertoaikaa ja siten tasata mahdollista kassavajetta. Factoringin hyödyt korostuvat etenkin toimialoilla, jossa maksuajat ovat pitkiä ja tavaroita tai palveluita toimitetaan paljon. Factoring sopii myös erityisen hyvin yrityksille, joilla on kasvupotentiaalia, sillä ratkaisun avulla yrityksen kasvua voi kiihdyttää vaivattomasti.

Lisäksi factoring-rahoituspalvelusta on hyötyä yrityksille, jotka tavoittelevat säästöä hallintomenoihin ja haluavat tehostaa yritystoimintaa. Meillä factoring on hallinnointipalvelu, ja hoidamme asiakasyrityksen laskutuksen alusta loppuun; laskujen lähettämisestä asiakkaalle mahdolliseen perintään asti - ainoastaan laskujen muodostaminen jää yritykselle tehtäväksi.

Factoring on:

  • Yritysrahoitusmuoto, jossa yritys saa rahoitusta laskusaataviaan vastaan
  • Laskujen kokonaisvaltainen hallinnointipalvelu
  • Helppo tapa saada laskut heti rahaksi

Factoring kirjanpidossa

Factoringrahoitusta hyödyntävä yritys saa rahoitusyhtiöltä luottoa myyntisaamisiaan vastaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei myyntisaamisia myydä rahoitusyhtiölle, kuten laskujen myynti -palvelussa, vaan saamiset toimivat luoton vakuutena.

Factoring on kirjattava kirjanpitoon tietyllä tavalla, ja sitä varten on usein kannattavaa perustaa kirjanpitoon erillinen tili factoringsaamisille. Rahoituspalveluiden myynti on arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverotonta toimintaa (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 41-42 §). Factoringrahoituksessa lainan korko, limiittiprovisio ja prosentuaalinen palkkio ovat verovapaita. Laskun käsittelykulut ovat sen sijaan arvonlisäverollisia kustannuksia.

Yrityksen rahoitusyhtiöltä saama factoring-luotto ei ole myyntisaamisten lopullinen suoritus ja siten myntisaamiset on esitettävä taseessa siihen asti, että loppuasiakas on maksanut laskun luotonantajalle.

Joustava vaihtoehto: Laskujen myynti

Factoring-rahoituksen joustava sisarus, laskujen myynti, tulee kysymykseen erityisesti silloin, kun kaivataan vaihtelevampaa laskurahoitusta, eikä välttämättä haluta sitouttaa koko saatavakantaa rahoitusyhtiöön. Näiden kahden yritysrahoituspalvelun oleellisin ero on, että factoringissä yritys kantaa riskin, kun taas laskujen myynnissä rahoitusyhtiö ostaa laskun ja siten ottaa riskin kannettavakseen. Factoring sopii hyvin rahoitusmuodoksi yhdelle yritykselle, kun taas laskujen myynti sopii paremmin toiselle. 

Laskujen myynti onkin erinomainen vaihtoehto factoringille – lue lisää laskujen myynti -palvelusta.

Kiinnostuitko factoring -rahoituksesta?