Henkilötietosuojaseloste

Svea Payments Oy:n markkinointirekisteri

Sisältö

 • Henkilötietosuojaseloste Yleistä
 • Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus Säännönmukaiset tietolähteet
 • Evästeiden käyttö
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät Henkilötietojen siirtäminen
 • Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit Rekisteröidyn oikeudet
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste koskee niitä henkilötietoja joita Svea Payments on saanut kotisivujensa kautta ja/tai muutoin (esimerkiksi suoran yhteydenoton kautta). Svea Payments on osa Svea-konsernia.

Svea Payments toimii tässä yhteydessä rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Svea Payments Oy, Y-tunnus: 2121703-0, (”Svea Payments”)

Osoite: Mechelininkatu 1A, 00180 Helsinki, Finland

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Svea Payments Oy

Puhelinnumero: (09) 321 3300

Sähköpostiosoite: tietosuoja.payments@svea.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Svea Payments käyttää henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on suostumus, mikäli olet itse antanut henkilötietosi Svea Paymentsille verkkosivujemme tai suoran yhteydenoton kautta. Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten asiakassuhteen perusteella, henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.

Voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Rekisterin tietosisältö

Kotisivujemme sekä suoran yhteydenoton kautta keräämme sinusta seuraavat tiedot suoramarkkinointia varten: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, IP-osoite sekä mahdollisen sosiaalisen median julkisia profiilitietoja (evästeiden kautta). Samat tiedot saamme sinulta myös mahdollisen asiakassuhteesi perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sinun suoraan Svea Paymentsille antamasi tiedot, Svea Paymentsin verkkosivuilla antamasi tiedot ja Svea Paymentsin kotisivujen käytön yhteydessä muodostuneet tiedot, jos olet hyväksynyt evästeiden käytön (katso alla). Tällöin tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän syöttäessä tietoja tai käyttäessään Svea Paymentsin kotisivuja.

Tämä rekisteriseloste ei koske millään tavalla Svea Paymentsin välittämää maksuliikennettä tai sen yhteydessä tai siihen liittyvien toimeksiantojen yhteydessä kerättäviä tietoja.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Eväste mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden käytön poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Svea Paymentsin verkkosivusto käyttää Google Inc.:n (“Google”) tarjoamaa Google Analytics - verkkoanalysointipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkosivustoa analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot siitä, kuinka käytät sivustoa (mukaan luettuna IP-osoite), lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, jotka voivat sijaita ETA-alueen ulkopuolella. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen.

Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii, tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Hyväksymällä evästeet hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Googlen oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Svea Paymentsin verkkosivusto käyttää HubSpot-ohjelmistoa, joka on HubSpot, Inc.:n (“HubSpot”) markkinointiautomaation ohjelmisto. HubSpot käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä kerättyjä tietoja raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä myyntimme tukena. Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa www.hubspot.com/privacy- policy.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin merkittyjä tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, mm. viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. Svea Payments Oy on osa Svea Bank - konsernia ja tietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiviestinnän toteuttamiseen, kohdentamiseen ja seurantaan mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvaan sähköiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen taikka muuhun näihin rinnastettavaan, osoitteelliseen lähetykseen sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen kuitenkin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sähköistä suoramarkkinointia ei kohdenneta kuluttaja-asiakkaille ilman nimenomaista suostumusta.

Henkilötietosi siirtyvät myös, kuten yllä on esitetty, kolmansille osapuolille mikäli olet hyväksynyt evästeiden käytön. Jos olet luovuttanut meille henkilötietosi muun yhteydenoton kautta, siirtyvät henkilötietosi Hubspot, Salesforce ja Google -palveluntarjoajille. Svea Payments ei muutoin luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Svea Payments siirtää henkilötietojasi ainoastaan niissä tilanteissa ja niihin tarkoituksiin jotka mainitaan tässä tietosuojaselosteessa.

Ennen kuin Svea Payments siirtää henkilötietojasi, Svea Payments tarkistaa, että vastaanottaja suostuu käsittelemän henkilötietojasi Svea Paymentsin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) sekä muiden mahdollisesti sovellettavien lakien vaatimuksia noudattaen.

Jos olet antanut meille henkilötietosi Svea Paymentsin verkkosivujen kautta, tai muun yhteydenoton kautta, henkilötietosi luovutetaan seuraaville tahoille: Salesforce Inc., Hubspot Inc. ja Google Analytics, sillä Svea Payments hyödyntää kyseisten tahojen tarjoamia palveluita.

Henkilötietojen siirtäminen

EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle: Svea Paymentsin verkkosivuilla syöttämäsi tiedot siirretään Hubspot - palvelun käytön yhteydessä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle. Hubspot Inc. -palveluntarjoajan tietokanta sijaitsee Yhdysvalloissa alueella East 1-Virginia. Hubspot Inc -palvelutarjoaja noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

Google Analytics palvelun käytön yhteydessä henkilötietosi siirretään EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle. Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä.

Henkilötietojasi ei yllä mainittua lukuun ottamatta siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Svea Payments säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin sillä on siihen lain mukainen peruste (esimerkiksi suostumus) ja pitää tietojesi säilyttämistä tarpeellisena tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä oikeus saada pääsy tietoihisi. Pyyntö saada pääsy henkilötietoihisi on tehtävä osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1A, 00180, Helsinki, Finland.

Mikäli teet pyynnön sähköisesti, etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla. Jos pyydät Svea Paymentsiltä useampia jäljennöksiä, voidaan henkilötietojen toimittamisesta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista periä kohtuullinen maksu. Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida luotettavasti todentaa, on Svea Paymentsillä oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

 • Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että Svea Payments oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset tai epätarkat tiedot. Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten jos peruutat suostumuksesi ja henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ei ole enää olemassa, sinulla on oikeus pyytää Svea Paymentsiä poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Oikaisupyyntö tai pyyntö henkilötietojesi poistamiseen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1A, 00180, Helsinki, Finland.

 • Oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen

Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi jos henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, käsittely on lainvastaista tai Svea Payments ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta tarvitset itse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia, että Svea Payments rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Pyyntö henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1A, 00180, Helsinki, Finland.

 • Oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely

Sinulla on oikeus kieltää Svea Paymentsiä käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on myös koska tahansa oikeus peruttaa suoramainontaa varten antamasi suostumus. Pyyntö kieltää henkilötietojesi käsittely tai suostumuksen peruutus on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja.payments@svea.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1A, 00180, Helsinki, Finland.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Svea Payments pyrkii ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät erimielisyydet suoraan sinun kanssasi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla Svea Payments käsittelee henkilötietojasi, on sinulla oikeus tehdä tästä valitus valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Tietosuojavaltuutettu Sähköposti: tietosuoja@om.fi Puhelinnumero: 029 56 66700

Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jos et toimita Svea Paymentsille henkilötietojasi tai anna Svea Paymentsille lupaa käsitellä henkilötietojasi, Svea Payments ei pysty olemaan sinuun sähköisesti yhteydessä (mikäli asiakassuhdetta ei enää ole) ja/tai toimittamaan sinulle markkinointimateriaalia.

Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Svea Payments pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin vain ilmoittamalla tästä verkkosivuillaan. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Svea Paymentsin verkkosivuilta.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 24.7.2019.