Faktooring

Faktooring tagab Teile kiire rahavoo ja parema likviidsuse, mis võimaldavad kasvatada müügimahtusid või teha senisest suuremamahulisemaid töid. Lisaks saate pakkuda suuremat paindlikkust maksetähtaegade osas, mis lihtsustab uute klientide leidmist nii Eestis kui ka välismaal, hoides samal ajal krediidiriskid kontrolli all.

Faktooring on täisteenus, mis ühendab endas:

 • ostjatega seotud krediidiriskide hindamist;
 • tehingute struktureerimist viisil, et müüja võimalikud krediidiriskid oleksid minimaalsed;
 • müügiarvete administreerimist;
 • finantseerimist;
 • ostjatelt õigeagsete laekumiste jälgimist ning nende sidumist arvetega;
 • ületähtaja arvete meeldetuletamist;
 • laekumiste kogumist ning edasikandmist müüjale.

Faktooringuga saab ettevõte keskenduda ainult tulude kasvatamisega seotud tegevustele ning vältida asjatult koormavat administratiivtööd.

Faktooringu eelised

 • Suureneb konkurentsivõime - ostjatele on võimalik pakkuda pikemaid maksetähtaegu;
 • Paraneb ettevõtte likviidsus - Svea Finance maksab müüjale raha kohe kätte;
 • Vähem administratiivtööd - ostjate krediidiriskide hindamise, arvete ja laekumiste haldamise ning võlglastega tegeleb Svea Finance;
 • Lihtsam rahavoogude planeerimine;
 • Head väljavaated käibe kasvule - ettevõte saab keskenduda põhitegevusele;
 • Suurem kasumlikkus - tõhus ostjatega seotud riskide juhtimine ning krediidihaldus tagavad ostjate parema maksekäitumise ja madalamad krediidikahjumid;
 • Vägem bürokraatiat - optimeeritud tegevused ning täiendava finantseerimise saamiseks pole kulukad lisatagatised enamasti vajalikud.

Faktooring on Teile sobiv lahendus, kui:

 • Teie ettevõtte käibest enamiku moodustab müük kodumaistele äriklientidele või eksport välismaistele äriklientidele;
 • Teie jaoks on oluline efektiivsus ja keskendute vaid olulisele ning soovite vähemolulise administratiivse töö usaldada usaldusväärsele partnerile;
 • Suure osa Teie ettevõtte käibevaradest moodustavad pikkadest maksetähtaegadest tulenevad nõuded ostjate vastu;
 • Teie olemasolevat või uued ostjad suurendavad tellimuste mahtusid ning vajavad pikemaid maksetähtaegu;
 • Soovite parandada ettevõtte likviidsust;
 • Teil on piiratud võimalused oma välismaiste ostjate krediidi- ja maksevõime hindamiseks;
 • Soovite tõhustada ostjate haldamist ning diskreetselt parandada nende maksekäitumist.

Kuidas faktooringut taotleda?

Faktooringu pakkumise saamiseks palume täita taotlusvormi. Pärast taotluse ja vajalike dokumentide esitamist lepime kokku finantseerimistingimused ning sõlmime lepingu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

 • Täidetud taotlus;
 • Ostjatega sõlmitud lepingud või kokkulepitud tellimused, mille alusel esitatavaid arveid faktoorida soovite;
 • Finantsaruanded - bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 3 kuud;
 • Vajaduse korral küsime täiendavaid dokumente. 

Faktooringu pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust vajutades järgnevale nupule.

Soovin saada pakkumist