Finantsinformatsioon

Siin on toodud Svea olulisemad andmed viimase viie aasta lõikes ning aastaaruanded, finantsaruanded ja kapitali adekvaatsuse analüüs.

Kontserni finantsnäitajad (mSEK)

  2011 2010 2009 2008 2007
Kasumiaruanne
Äritulud 934,1 803,6 734,5 575,4 549,3
Ärikasum 192,0 108,2 117,8 70,7 83,6
Bilanss
Varad 5 175,9 4 625,8 4 105,4 3 151,1 2 530,0
Omakapital 643,3 544,4 427,1 326,5 325,3
Suhtarvud
Emaettevõtte varad 610,3 588,6 508,3 339,2 299,7
Emaettevõtte kapitali adekvaatsus 1,9 2,2 2,2 1,6 1,6
Emaettevõtte kapitali adekvaatsus % - - - - 14,8
Keskmine töötajate arv 543 475 447 390 370

Aastaaruanded (Inglise keeles)