Võlgade sissenõudmine välismaal

Korraldame võlgade sissenõudmist Svea grupi teiste ettevõteteja koostööpartnerite abil peaaegu kõikides riikides, kuigi põhipiirkond on lisaks Eestile Soome, Rootsi, Norra ja Taani. Teil on võimalus saada meie kaudu ka krediidiinfot välismaa ettevõtete kohta.

Välismaal alustatakse sissenõudmist soome-, rootsi- või ingliskeelse kirjaliku maksenõude esitamisega. Vajaduse korral kasutame teiste keelte puhul tõlgi abi.

Kui võlgnik nõuet vabatahtlikult ära ei tasu, soovitame võlad üle anda meie koostööpartneritele või kanda need krediidikahjumisse. Kui sissenõudmist jätkatakse kohtu kaudu, esitame ka hinnangu sissenõudmise jätkamise kulude kohta. Välismaal võlgade sissenõudmisega tegelev osakond hoolitseb teabe liikumise eest Teie ja meie koostööpartneri vahel.