Võlgade sissenõudmine kodumaal

Meie eesmärk on, et võlg makstaks ära vabatahtlikult, ilma kohtuvaidlusteta ning asjatute lisakuludeta meie kliendile kui ka võlgnikule.

Kui võlgnik ei suuda tasuda oma võlga korraga, kuid näitab üles maksmise soovi, lepime kokku maksegraafikus ja kontrollime selle täitmist.

Vastame võlgnikule kiiresti telefoni, kirja, faksi või e-posti teel ning vajadusel kohtume võlgnikega personaalselt, et nõustada neid võlgnevuse likvideerimiseks vajalike lahenduste leidmisel.

Sissenõudmine kohtu kaudu
Enne kohtulike sissenõudmismeetmete kasutamist selgitame välja võlgniku maksekäitumise ja krediidivõimekuse. Seejärel saate meie selgituste ja ettepanekute alusel otsustada, millist sissenõudmismeetodit rakendada. Kui võlgnik on maksejõuline, soovitame alati võla sissenõudmist jätkata.

Võla sissenõudmisel kohtu kaudu on prioriteediks maksekäsu kiirmenetluse korraldamine, kuid vajadusel taotletakse ka varade sundarestimist võimaldavat kohtuotsust, mis edastatakse täitmiseks kohtutäiturile. Kõne alla võib tulla ka mõni muu sissenõudmise viis.