Nõuete pikaajaline jälgimine

Kui varade sundarestimise meetmetest hoolimata on nõue endiselt tervikuna või osaliselt maksmata, saadame Teile võla rahuldamiskõlbmatust näitava tõendi krediidikahjumi kirjendamiseks. Samal ajal tasub panna võlanõue pikaajalisele jälgimisele, ootama võlgniku majandusliku olukorra paranemist.

Jälgime võlgniku majanduslikku olukorda ja hoolitseme selle eest, et Teie nõue ei aeguks. Nõuame võlga regulaarselt sisse nii vabatahtliku maksena kui ka sundarestimise kaudu. Kuigi sissenõudmine tundub aeglane või isegi tulemusetu, võimaldab pikaajaline jälgimine siiski võla kas või osaliselt tagasi saada, kui võlgniku olukord paraneb.

Pikaajaliseks jälgimiseks võite üle anda peaaegu igat liiki võlgasid. Ostame ka terveid võlaportfelle, et parandada Teie ettevõtte likviidsust.