Inkasso

Sissenõudmisteenus hõlmab võlasummade sissenõudmist, arveldamist, aruandlust ja klienditeenindust. Ülesandeid täidetakse seaduste ja hea sissenõudmistava kohaselt tõhusalt ja personaalselt. Oskuslikud, motiveeritud ja pädevad töötajad nõustavad teid hea meelega kõikides võlgade sissenõudmisega seotud küsimustes.

Esitame Teile selged ja olukorda kirjeldavad aruanded sissenõudmisteenuse osutamise perioodil toimuvast. Seega on Teil igal ajahetkel hea ja selge ülevaade nõuetega toimuvast.

Svea Inkasso tugevused:

  • pikaajaline rahvusvaheline kogemus
  • peame kinni headest võlgade sissenõudmisega seotud tavadest
  • aktiivne tegevus, lühikesed käsitlemisajad
  • kiire ja personaalne teenindus
  • aktiivne võlanõuete pikaajaline jälgimine
  • sissenõudmisteenus välisriikides läbi Svea grupi ettevõtete ja partnerite