Om Svea Finans

Svea-konsernet er i konstant utvikling. Ved å være lydhøre til markedet og våre kunder, sikrer vi at våre tjenester kontinuerlig fornyes og forbedres. Nye tjenester, mer fornøyde kunder og oppkjøp av selskaper, gjør at vi har en sterk vekst både i Norden og andre steder i Europa.

Vi er i forkant av den teknologiske utviklingen i vår bransje, men tror fortsatt at personlig kontakt er det viktigste av alt - å sette kunden i fokus er selvsagt.