Persondatapolitik - Vi værner om dit privatliv

Persondatapolitik


For at kunne tilbyde vores produkter og levere vores service, indsamler og gemmer vi dine personlige data som en del af vores forretning. Det er vigtigt for os, at du føler, at vi gør dette med den største hensyntagen til din integritet, og at du også er opmærksom på dine rettigheder overfor os, samt hvordan du gør brug af disse. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi arbejder med privatlivets fred og databeskyttelse, kan du altid kontakte os ved at sende en e-mail til persondata@sveainkasso.dk 

Hvilke informationer har vi adgang til?

Du kan direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv på mange forskellige måder. Svea modtager dine personlige oplysninger med henblik på inkassation ved manglende rettidig betaling, ved køb af fordringer, administration af lån, finansiering af fakturaer eller lignende tjenester. I henhold til din oprindelige aftale med kreditor, vil Svea modtage og behandle dine personlige oplysninger for at kunne håndtere sagen og ikke mindst levere vores tjenester optimalt til vores kunder.

I forbindelse med håndteringen af din sag vil vi løbende foretage evalueringer af din betalingsevne, risikovurderinger- og analyser, samt lave betalingsaftaler og gældsovervågning. Alt dette giver os et indblik i din specifikke situation og baseres på de oplysninger du enten giver os, eller oplysninger som vi indsamler om dig.

 

Oplysninger, du giver os:

 • Person- og kontaktoplysninger – navn, fødselsdato, CPR-nummer, fakturerings- og leveringsadresse, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.
 • Betalingsoplysninger – kredit- og betalingskort-data (kortnummer, udløbsdato), faktureringsoplysninger og bankkontonummer.
 • Andre oplysninger – fx individuelle eller familiære omstændigheder, arbejdsrelaterede udfordringer.

 

Oplysninger, vi kan indsamle om dig:

 • Person- og kontaktoplysninger – navn, fødselsdato, CPR-nummer, fakturerings- og leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnummer.
 • Information om produkter/tjenesteydelser – detaljerede oplysninger om de varer/tjenester, du har købt.
 • Finansielle oplysninger – din indkomst, eventuelle kreditter, betalingshistorik.
 • Historiske oplysninger – dine køb, betalings- og kredithistorik.
 • Oplysninger om, hvordan du interagerer med Svea – hvordan du bruger vores tjenester, herunder responstid på sider, fejl ved download, hvordan du kom frem til og forlod tjenesten, samt leveringsbeskeder, når vi kontakter dig.
 • Enhedsoplysninger – fx IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning.
 • Geografiske oplysninger – din geografiske placering.

De oplysninger, du giver os, samt oplysninger om varer/tjenester og dine finansielle oplysninger, er generelt nødvendige for at indgå i et kontraktforhold med os, mens de øvrige oplysninger, vi indsamler, generelt kræves til andre formål, som beskrevet nedenfor.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Alle data bruges til at levere, udføre og forbedre Sveas tjenester. Oplysningerne kan også være nødvendige for andre legitime interesser som beskrevet nedenfor.

 • Overholdelse af dansk lovgivning. Som for eksempel hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og regnskabslovgivning.
 • Forbedring af vores tjenester og anden forretningsudvikling. For eksempel forbedring af kreditmodeller, produktudvikling og for at forhindre, at vores produkter anvendes til svig.
 • Kundeanalyse og anden statistik. For eksempel fejlfinding, dataanalyse og statistiske formål.

Kommunikation. Dine personlige oplysninger vil også blive brugt til at kommunikere relevante oplysninger om dine forpligtelser til Svea. Oplysningerne kan leveres via post, elektroniske kommunikationskanaler, e-mail og telefon.

 

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi kan overføre dine oplysninger til eller dele dem med udvalgte tredjeparter som angivet nedenfor. Hvis vi deler dine data med tredjepart, træffer vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert med tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, når de overføres eller deles.


Leverandører og underleverandører såsom selskaber i Svea koncernen.
Svea kan dele dine personoplysninger med leverandører eller underleverandører for at udføre ​​vores kontraktlige forpligtelser over for dig og til brug ved andre formål, der er angivet i denne Privatlivspolitik.


Kreditor.
Vi kan dele personlige oplysninger med kreditor i henhold til din oprindelige aftale med kreditor.  


Kreditoplysningsbureauer og lignende leverandører.
Dine personlige oplysninger kan deles med kreditoplysningsbureauer og lignende leverandører for at vurdere din kreditværdighed. Dette kan ske i forbindelse med, at du anmoder om en af vores tjenester, samt for at bekræfte din identitet og adresse.


Du kan se nogle af de kreditoplysingerbureauer, som vi samarbejder med her:

Experian A/S
Lyngbyvej 2
2100 Københvan Ø

IDQ A/S
Lygten 39
2400 København NV


Myndigheder.
Svea kan videregive nødvendige oplysninger til myndigheder, som politiet, skattemyndighederne eller andre myndigheder, hvis vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lov, eller hvis du har givet os tilladelse til at gøre dette. Et eksempel på en juridisk forpligtelse til at videregive oplysninger er ved forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.


Afhændelse. Svea kan dele dine oplysninger med tredjeparter:

 • I tilfælde af at Svea sælger eller køber virksomhed eller aktiver, kan Svea udlevere dine personoplysninger til en potentiel sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver.
 • Hvis Svea, eller en væsentlig del af Sveas aktiver, opkøbes af en tredjepart, kan personoplysninger om Sveas kunder blive delt.


Hvad vi IKKE vil gøre med dine data.
Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjepart, medmindre vi har din tilladelse til det.

Hvor behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi stræber altid efter at behandle dine data inden for EU/EØS. Data kan dog i nogle situationer blive overført til og behandlet i lande uden for EU/EØS af en virksomhed i Svea koncernen eller af en anden leverandør eller underleverandør. Da Svea ser det som sin pligt altid at beskytte dine data, vil Svea træffe alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med og er med det beskyttelsesniveau, der tilbydes i EU/EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi gemmer kun dine data så længe, det er nødvendigt for at udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig, og så længe det kræves i henhold til lovbestemte opbevaringstider. Når vi gemmer dine data til andre formål end vores kontraktlige forpligtelser, såsom at opfylde kravene til tiltag mod hvidvaskning af penge, regnskab og lovmæssige kapitalkrav, gemmer vi kun data så længe som nødvendigt og/eller påkrævet ved lov til hvert formål.

Dine rettigheder til adgang, berigtigelse og sletning

 • Ret til adgang til dine data. Du kan anmode om en kopi af de oplysninger, du gerne vil se, og kontrollere de oplysninger, vi har om dig. Det er gratis at anmode om kopien.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at korrigere urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv.
 • Retten til at blive slettet (”The right to be forgotten"). Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i tilfælde af, at data ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til. Dog kan der være juridiske forpligtelser for Svea som finansiel institution, der forhindrer os i straks at slette dele af dine data. Disse forpligtelser skyldes regnskabs- og skatteret, banklove og love relateret til hvidvaskning af penge, men også forbrugerlovgivningen. Det vi i så fald gør, er at blokere/anonymisere de data, vi er forpligtet til at gemme, så de ikke kan blive brugt til andre formål end at overholde en sådan juridisk forpligtelse.

 

Hvad med cookies og lignende teknologier?

Vi bruger cookies og lignende tracking-teknologier til at levere en skræddersyet og lettilgængelig online-oplevelse. For mere information om, hvordan Svea bruger cookies og lignende, se vores cookiepolitik.


Denne Persondatapolitik blev sidst opdateret d. 3. maj 2018.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål? Kontakt os


Vores ambition er at få dig til at føle dig sikker på, at vi behandler dine data korrekt, og at du føler, at du har modtaget de oplysninger, som du har brug for. Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant (DPM), Gustav Brushøj, hvis du har spørgsmål eller indsigelser til behandlingen af dine personlige oplysninger, hvorefter vi vil behandle din forespørgsel.

Kontakt os via mail

persondata@sveainkasso.dk

Ring 70 27 25 00

 • Mandag - Torsdag: 8.30 - 16.00
 • Fredag: 8.30 - 15.30