Retslig inkasso

I tilfælde, hvor den udenretslige inkassobehandling ikke har givet resultat efter rykkerprocessen, er det et naturligt skridt at tage inkassosagen videre i retten. Der skal være sendt rykkere ud inden første skridt inden for retslig inkasso kan påbegynde.

Formålet med retslig inkasso er at få domstolens ord på, at debitor skylder kreditor penge, og samtidig finde en løsning på, hvordan disse penge inddrives. Svea Inkasso tilbyder at håndtere den retslige proces for din virksomhed, og sørger for, at processen gennemføres så hurtigt som muligt. Ved indsigelsessager, hvor vi vurderer at en ekstern advokat er nødvendig, vil sagen blive sendt ud af huset til en ekstern advokat. 

Kontakt Svea Inkasso på telefon 70 20 33 00, og få yderligere informationer om, hvordan vi kan assistere din virksomhed i forbindelse med retslig inkasso.

Vi udfører alt arbejdet

En inkassosag kan ende med at blive en lang og tidskrævende proces, og det er derfor ofte en fordel at have et eksternt firma til at stå for inkassosagen, da der på den måde ikke tages unødvendige ressourcer ud af virksomheden. Hos Svea Inkasso tilbyder vi at udføre alt det arbejde, der følger med en sag inden for retslig inkasso. Vi indsender stævning, repræsenterer dig i fogedretten og foretager de nødvendige udlæg i skyldners aktiver, hvis det bliver dommen. 

Hvordan foregår retslig inkasso?

Når en sag er blevet sendt til retslig inkasso, bliver både kreditor og debitor indkaldt til et fælles møde i Fogedretten. Hvis du vælger, at Svea Inkasso skal føre din sag, repræsenterer vi dig på mødet. Der er forskellige procedurer alt efter, hvor stort et beløb inkassosagen drejer sig om. Hvis beløbet er under 100.000 kroner behandles sagen i Fogedretten, hvorimod sager over 100.000 kroner bliver behandlet ved en almindelig domstol.

Hør mere om retslig inkasso

Kontakt os via vores kontaktformular eller ring på 70 27 25 00 for at høre mere om dine muligheder for professionel inddrivelse med Svea Inkasso.

Vi har mange års erfaring med retslig inkasso, og vi ved, hvordan der skabes de bedste resultater. Vores medarbejdere og sagsbehandler står klar til at rådgive dig både over telefon eller e-mail. Har du benyttet vores online kundeweb kan du følge din sag online på vores hjemmeside.