Svea Inkasso

Svea Inkasso A/S udspringer oprindeligt af Inkasso Service Danmark, som blev stiftet tilbage i 1981 og solgt til Svea Finans Danmark i 2005.

Virksomheden har hovedsæde i Allerød, hvorfra vi driver inkassosager i Danmark og øvrige Europa. 

Svea Inkasso A/S benytter udelukkende egenudviklede systemer, hvilket sikrer et stabilt samspil med vores kunders systemer og effektiviserer sagsbehandlingen. Ydermere er alle vores løsninger baseret på et fastpriskoncept. Det betyder, at prisen forbliver den samme, hvad enten sagen kan afregnes tidligt i forløbet, eller den skal igennem et længere sagsforløb. Fastpriskonceptet medfører derfor, at når først sagen er overdraget til os, så forholder vi os til den og sætter gang i de nødvendige procedurer for at optimere resultaterne.

Herved bliver vores kunders nettoresultat væsentligt bedre og inddrivelsesprocenten højere, mens kundens administrative omkostninger af inkassosager begrænses betydeligt.

Svea Inkasso A/S er i RKI Experian Partner og rapporterer til Kredittilsynet i Sverige.

CVR-nummer:11038484