Nordisk Energikonference
19. - 20. marts 2015

SVEAs nordiske energikonference løber af stablen den 19. og 20. marts 2015, og vi ser frem til at præsentere et program med mange spændende emner. Mogens Juul Sass-Petersen, Datahub Business Architect og Head of Operations, fra Energinet, vil bl.a. give status på Elhub og Engrosmodellen, Roland Stilleborn, Vd hos Jura, giver en status på HUB, og Ivar Munch Clausen, rådgiver for den norske elmarkedinspektion, har et indslag omkring det nordiske slutkundemarkeds forandring. Vi slutter den første dag af med et indslag af Claus Allerup, CEO hos MindYou, der vil fortælle om præferencer og kultur i de nordiske lande.

 

Vi glæder os til at se jer alle til nogle spændende dage i energiens tegn.

 

Foredragsholdere

Roland Stilleborn
Vd hos JuraB, har arbejdet i 37 år med rådgivning og kompetenceudvikling i energibranchen.

Den juridiske / praktiske anvendelse af el-markedsregler og aftalevilkår skal kvalitetssikres inden gennemførelsen af et nordisk detailmarked. Nogle af de vigtigste funktioner er forvaltningen af strukturel information, levering, kredit og reskontradækningen. Roland Stillborn præsenterer virkningen af de seneste regelændringer på det svenske elmarked og placerer dem i forbindelse med et fælles nordisk detailmarked.

Roland Stillborn vil i forbindelse med konferencen præsentere Energimarkedsinspektionens (Ei:s) forslag til regeringen om indførelse af en central informationhub i Sverige. Forslaget udspringer af øgede krav om oplysninger skal være til rådighed for flere aktører på markedet - både det svenske og nordiske og i sidste ende med et mere integreret europæisk detailmarked. Roland Stillborn vil informere om forslaget, og også fremlægge en konsekvensanalyse på grundlag af forslaget.

Ivar Munch Clausen vil præsentere NordREGs arbejde med dette og også fortælle om Norges og Sveriges forslag og erfaringer.

Ivar Munch Clausen
Rådgiver for den norske elmarkedinspektion (NVE) og medlem af NordREGs arbejdsgruppe for nordisk detailmarked.

Arbejdet med at ændre detailmarkedet for elektricitet sker hurtigt i alle de nordiske lande. En ny rollefordeling på detailmarkedet og indførelsen af DataHub'en vil få store konsekvenser for, hvordan de enkelte elektricitet eller elnet selskab vil udøve sin virksomhed. Ivar Munch Clausen vil fremlægge de nationale, nordiske og europæiske processer, der vil have størst betydning for den enkelte aktør på markedet.

. 

Inge A Fredriksen
Partner og advokat hos NORDIA

Advokat Inge A. Fredriksen er en mentor i energiindustrien i Norge og har i 27 år været en juridisk rådgiver og advokat for mange energiselskaber. Han holder kurser i fx frakopling, og er også forfatter til bogen Strømavtaler som er et vigtigt opslagsværk for mange, der arbejder med problemer vedrørende kontraktforhold.

 

Mogens Juul Sass-PetersenMogens Juul Sass-Petersen
Datahub Business Architect og Head of Operations

Medlem af danske fora for udvikling af elmarkedsforskrifter for både de forretningsmæssige og tekniske specifikationer. Rådgiver for indføring af engrosmodel og flexafregning. Har arbejdet med at sikre at elmarkedet liberaliseres fuldt ud ved at skabe den bedste forretningsmæssige transparens og der sikres automatiserede og logiske processer som kan implementeres direkte af aktørers egne IT-systemer.

Mogens Juul-Sass-Petersen vil præsentere meget faktuelle tal omkring mængde af data og beregningsgrundlag som kontinuerligt gennemløber datahuben samt de udfordringer som den nye kunde centriske model, hvor man overfører kundekontakt og betalingsopgaven til el-leverandøren og de konsekvenser det medfører for det danske energimarked.

 

Claus Allerup

Stifter af MindYou. En dansk virksomhed som arbejder med coaching og lederskab

Claus har for øje at levere faglig og indsigtsfuld rådgivning på omkring menneskelig adfærd, kultur samt kommunikation mellem mennesker. Gennem hans mange år som leder samt hans teoretiske ballast, har Claus opbygget en solid forståelse af mennesker fra både danske og udenlandske virksomheder. Med hans altid underholdende og skarpe facon, har han undervist i virksomheder såsom Novo, Dong, Lundbeck, Biogen, Mærsk, Danske Bank, Oticon, etc..

Claus Allerup vil præsentere et oplæg omkring kultur i de nordiske lande. Er det kultur eller præferencer der gør forskellen imellem vores nordiske kollegaer samt hvordan forstår og anerkender vi vores modsætninger i dagligdagen.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Inkassochef, Gitte Paulsen på telefon +45 41 14 39 36 eller via e-mail gitte.paulsen@sveainkasso.dk

Har du spørgsmål ? Så kontakt

Inkassochef, Gitte Paulsen

+45 41 14 39 36

eller på mail

gitte.paulsen@sveainkasso.dk

Gitte Paulsen