Inkasso – få in pengarna och behåll kunderna

Inkasso - få in pengarna och behåll kunderna
Inkasso - få in pengarna och behåll kunderna

Har du problem med att få betalt för dina fakturor? Med hög kompetens, effektiva rutiner och personlig service hjälper vi dig att korta ned dina kredittider. Med Svea Inkasso som samarbetspartner får du möjlighet att ägna mer tid åt din kärnverksamhet.

Vi är idag verksamma inom alla branscher och företräder såväl börsnoterade företag som mindre enskilda firmor. Svea Inkasso hjälper alla företag att få betalt.

Vi har tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet och via egna dotterbolag, filialer och samarbetspartners finns vi representerade i hela världen.

Inkasso - vi arbetar för att du ska få betalt samtidigt som relationen med din kund bibehålls.