VD har ordet

Svea Ekonomi – en koncern på frammarsch

Behovet av att lägga ut finansiella tjänster på specialister ökar i takt med att dessa tjänster blir allt mer komplexa. Det som för några år sedan mest handlade om fakturahantering för att stärka kassaflödet handlar idag om att skräddarsy effektiva lösningar för en marknad där kommunikation och flexibilitet är minst lika viktigt för en framgångsrik verksamhet som ett effektivt kassaflöde.

Lennart Ågren, CEO För att möta marknadens behov har Svea Ekonomi utvecklat en rad tjänster under de senaste åren, både för företag och för konsumenter. Förutom traditionella tjänster som fakturahantering, fakturafinansiering och inkasso kan vi idag till exempel erbjuda spar- och lånetjänster till privatpersoner. Vi satsar även stort på att tillgodose behovet av smarta betallösningar på den allt mer växande e-handelsmarknaden. Vi förser idag en rad globala aktörer med säkra och snabba betallösningar via telefon och internet. Via oss kan företagare med både fysiska butiker och e-butiker erbjuda sina kunder ett komplett utbud av betalningsalternativ - valmöjligheter som gör att våra kunder blir attraktiva alternativ för konsumenterna.

Vår satsning på ny teknik gör att vi idag ligger i framkant inom den tekniska utvecklingen i vår bransch. Vi tillhandahåller kompletta och flexibla IT-system som säkrar och förenklar fakturahanteringen för många företag.

Vår expansion sker både i Sverige och utomlands. I Europa har vi stärkt vår marknadsposition genom förvärv av bolag och uppstart av nya verksamheter. Idag finns vi representerade med egna filialer och dotterbolag i hela Norden samt Estland, Lettland, Nederländerna, Schweiz, Österrike och Tyskland.

Vår ständiga utveckling ställer höga krav på oss. För ett innovationsdrivet bolag med många affärsområden är det viktigt att komma ihåg kärnan i vår verksamhet - att stärka våra kunders finansiella ställning och att behålla de goda personliga relationer som gjort att vi är där vi är idag. En spännande och rolig utmaning och vi ser fram emot att få fortsatt förtroende av våra kunder!

Lennart Ågren
VD Svea Ekonomi AB