Partner

För att nå viktiga och krävande kunder räcker det inte alltid att ha bästa produkten eller att vara känd på marknaden – det gäller att ge ett så komplett och kundanpassat erbjudande som möjligt och därmed lösa kundens hela och verkliga behov. Då uppnås bästa kundnytta och både leverantören och köparen ökar sin intjäning och likviditet.

Partner

Erfarenhetsmässigt är kundens behov ofta av både administrativ, affärsmässig och ekonomisk karaktär. Man kan förenkla och helt enkelt säga att i korsningen mellan affärssystem och finansiella tjänster finns oftast den optimala kundnyttan! Därför vet vi att både du och Svea Ekonomi kan ha stor nytta av ett samarbete där vi kan erbjuda kunderna en komplett lösning som till exempel innefattar affärssystem eller andra system tillsammans med betaltjänster och finansiering – eller kanske hjälp med inkasso?

Kontakta Svea Ekonomi idag och låt oss gemensamt titta på möjliga kopplingar och samarbete!

TILLSAMMANS GÖR VI FLER AFFÄRER!

Kontakta oss

Information om dig/ditt företag

* Obligatoriska uppgifter

Styrkor med ett Partnersamarbete

  • Flexibla lösningar
  • Konkurrensfördel mot marknaden
  • Tillsammans ökar vi försäljningen