Reporäntan kvar på 1,0 procent RSS

2013-02-13

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 1 procent. Anledningen sägs vara ljusglimtar i både den svenska och den globala ekonomin.

Tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt svag och inflationstrycket är lågt. Men det finns vissa ljusglimtar som talar för en stabilisering och konjunkturen väntas stärkas under året. Utvecklingen är i linje med den bedömning som Riksbanken gjorde i december. För att ge stöd åt ekonomin så att inflationen stiger mot målet på 2 procent behöver reporäntan vara fortsatt låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan på 1,0 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå under det närmaste året.

Källa: Riksbanken