Länkar

Här hittar du länkar till sidor med regelverk som berör Svea Ekonomikoncernens verksamhet. 

Finansinspektionen
Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

Datainspektionen
Datainspektionen är en myndighet som genom sin verksamhet bidrar till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörligt intrång i enskilda individers personliga integritet.

ICANN
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - är en icke vinstdrivande förening som arbetar för att hålla internet säkert och stabilt. Klicka på ovan länk för att läsa om regler och rättigheter för registranter.