Affärsidé och vision

Affärsidé
Svea Ekonomi ska genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontrahantering och finansiering.

Vision
Svea Ekonomi ska vara en ledande aktör i Europa när det gäller finansiering och administration av kundfordringar.

Vi ska

  • vara ett självklart val för företag och organisationer som vill outsourca sin reskontra och inkassohantering
  • vara det ledande företaget när det gäller att finna innovativa och kreativa lösningar som tillgodoser nya behov på våra marknader
  • överträffa våra konkurrenter inom våra kompetensområden