Svea Inkasso - VD har ordet

Det lönar sig att anlita Svea Inkasso
Modern inkassohantering handlar inte om mekanisk indrivning – utan om kommunikation.

Mats KärsrudNär ett företag tvingas överlämna ett ärende till inkasso är det ofta med blandade känslor. Å ena sidan vill man ha betalt, å andra sidan vill man gärna behålla relationen till kunden.

Det här är en balansgång som vi på Svea Inkasso är väl bekanta med. Vårt mål är därför att alltid föra en dialog med våra ”kunders kunder”, där vi tillsammans kan lösa problemet inom ramen för vad var och en förmår.

Behovet av inkassotjänster ökar för varje år som går. En del företag försöker själva hantera inkassoärenden, men upptäcker snart att det lönar sig att anlita specialister. Svea Inkasso har funnits sedan 1981. Det betyder att vi har flera decenniers erfarenhet av inkassoärenden och känner till vikten av en handläggning som bygger på respekt för alla inblandade.

Ett effektivt IT-system är i dag en självklarhet för ett inkassoföretag. Svea Inkasso har landets vassaste inkassoservice på nätet som snabbt ger dig en överblick över aktuella ärenden, statistik och all annan information du kan behöva.

Men IT-lösningar i all ära – ibland behöver man också få tala med någon. Personlig service har alltid kännetecknat Svea Inkasso. Vid sidan av IT-systemet finns alltid våra välutbildade och erfarna medarbetare beredda. De flesta är certiferade av Svensk Inkasso, vilket i sig är en kvalitetsstämpel.

När du anlitar Svea Inkasso är du säker på att få en aktiv handläggning, korta väntetider, snabb och personlig service – samt ett lyckat resultat.

Mats Kärsrud
Verkställande direktör Svea Inkasso