Juridisk service med hög kompetens

Hos Svea Ekonomis juridiska avdelning får du rådgivning i juridiska frågor. Vi har egna affärsjurister som kan agera ombud för dig under hela rättsprocessen i civilrättsliga tvistemål.

Vi utför samma arbete som advokatbyråerna men till betydligt lägre kostnad. Vid tvister försöker vi att undvika domstolarnas långa handläggningstider och arbetar om möjligt för förlikningar och snabba betalningsuppgörelser.

Samtliga våra jurister har mycket stor processerfarenhet och är väl insatta i branschspecifika frågor som till exempel hyror och energiärenden. Med vår kunskap, snabbhet och beslutsamhet arbetar vi för att nå bästa resultat i dina ärenden.

Våra verksamhetsområden är:

 • Allmän affärsjuridik
 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Fordringsrätt
 • Obeståndsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Hyres- och fastighetsrätt
 • Processrätt
 • Köprätt
 • Kommersiell leasingrätt
 • Parkeringsjuridik

Kontakta oss om Juridisk service redan idag så berättar vi mer.